docking o interraccio entre la proteina VEGF i diferents lligands

Hem utilitzat el programa online swissdock de l'institut swiss de bioformatica per comprovar si els ginkolids s'uneixen millor que un fàrmac a la proteina VEGF

VEGF és el codi del protein data bank d'una proteina que és un mediador mitogènic, angiogènic i potent estimulador de la permeabilitat vascular i nosaltres Fruquintinib és més acriu que els gingkolids com es pot veure a l imatge següent