Nous fàrmacs

L'objectiu d'aquet objecte es descobrir nous fàrmacs utilitzant mètodes de recerca que fa servir la indústria farmaceutica son metodes in silicod'acord amb la pagina delprojecte del professor jo concretament soc el número 15 i em correspon el fàrmac 15 de la web: Inhibidor VEGF: Fruquintinib

Les eines que fare servir són moltes, la primera es va publicar el dia 4 d'abril de 2024 i s'anomena admetlab3 i està publicada a la revista Necleic Acid Research ADMETLAB3 permet analitzar la farmacocinetica d'un fàrmac o ADMET que vol dir Absorció, Distribució, Metabilisme, Excresió i Toxicitat del fàrmac que m'ha tocat i fàrmacs semblants trobats o inventats per SwissSimilarity de l'institut Swiss de bioindormatica. La pàgina SwissSimilarity no permet dibuixar mol·lecules ni en 2D ni 3D sino en format SMILES

Aquest és el meu fàrmac Fruquintinib en estructura quimica:

Investigant amb Swissdock

Vaig a veure quina força s'uneix la fruquintinib que és un medicament contra el càncer utilitzat per al tractament del càncer colorectal amb la proteïna Vascular Endothelial Growth Factor (buscant en goggle VEGFR)

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!