recerca d'informaciosobre plantes meicinals

l'objectiu del teball eés analitzar 203 drogues vegetals que es poden prendre com a medecament a Europa,d'aquestes jo analaitzant les 7 segguents que es troben a la webdel profesor web del professor ,i buscare si tenen us mèdic ben estalbert (well established use) o es basen només en la tradicó (traditianol use)o en cas contrai es venen con ajuntant totes les taules de la clase per que qualsevol persona pugui medicamments a base de plantes serveixen i per a que serveiven

Com sabem si un producte és un medicament amb efectes terapèutics?

fent els seguents experiments i com exemple veurem el cas del nirmatrelvir que va descobrir fa poc la COVID

Here's how to make a list:

Nom en llat� de la droga vegetal Nom botanic de la planta Nom en angles de la droga vegetal Us mèdic ben establert indicacions medicaments espanyos FIELD7
Foeniculi dulcis fructus Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt. & Trab. Sweet Fennel no Urinary tract and genital disorders, Cough and cold Medicaments fruta https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/foeniculi-dulcis-fructus
Fragariae folium Fragaria vesca L.; Fragaria moschata Weston; Fragaria viridis Weston; Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier Wild Strawberry Leaf no Urinary tract and genital disorders, Gastrointestinal disorders medicaments de fulla https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/fragariae-folium
Frangulae cortex Rhamnus frangula L. Frangula bark no Constipation medicaments de escor�a https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/frangulae-cortex
Fraxini folium Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia Vahl Ash Leaf no Pain and inflammation, Urinary tract and genital disorders medicaments de fulla https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/fraxini-folium
Fucus Fucus vesiculosus L. Bladderwrack no Gastrointestinal disorders https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/fucus
Fumariae herba Fumaria officinalis L. Fumitory no Gastrointestinal disorders medicaments de planta herba https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/fumariae-herba
Gentianae radix Gentiana lutea L. Gentian Root no Gastrointestinal disorders medicaments de ra�z de genciana https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/gentianae-radix