Experiment de roemer

Explicarem com calcular la velocitat de la llum a partir d'observar las Òrbites de Io al voltant de Júpiter i per recordaro mirarem la wb del professor sobre roemer.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!